Usługi dla osób starszych

 

Oferta usług dla seniorów w firmie O.K. OŚRODEK KURSÓW 

 

 

Oferta kursów dla Seniorów

– Życie zaczyna się po 60-tce!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorów przedstawiamy ofertę usług skierowaną do klientów dojrzałych. Życie zaczyna się po 60-tce to cykl kursów skierowanych specjalnie do Seniorów.

Tematyka kursów będzie zróżnicowana, a program dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów 60+.

Obecnie prowadzimy nabór na pierwsze 3 kursy przeznaczone dla Seniorów:

1.      Kurs komputerowy dla Seniorów40 h / 350 zł

2.      Kurs opieki nad osobami starszymi dla Seniorów40 h / 400 zł

3.      Kurs języka angielskiego dla Seniorów40 h / 200 zł

 

1. Kursy będą odbywać się z częstotliwością co 3 miesiące / pojedynczy kurs.

2. Średnia długość pojedynczego spotkania to 5-6 godzin zegarowych.

 

Zapisy i informacje:

O.K. Ośrodek Kursów

ul. Sobieskiego 217, Wejherowo

515 502 021,

biuro@ok-kursy.pl

 

Dokładne terminy kursów ustalone zostaną po zebraniu wymaganej liczby osób.

 

 

Program kursów dla Seniorów

Kurs komputerowy dla Seniorów (40h)

1.      Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem – 1 h

2.      Wprowadzenie do systemu WINDOWS - 2 h

3.      Sposoby komunikowania się z komputerem w środowisku Windows – 4 h

4.      Tworzenie dokumentów tekstowych w Ms Word – 10 h

5.      Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w Ms Excel – 10 h

6.      Wyszukiwanie informacji w Internecie – 8 h

7.      Udział w portalach społecznościowych, blogowaniu – 1 h

8.      Obsługa poczty elektronicznej – 3 h

9.      Zasady pracy i obsługa urządzeń zewnętrznych – 1 h         

 

Kurs opieki nad osobami starszymi dla Seniorów (40h)

1.      Rola i zadania opiekuna osób starszych i schorowanych – 2 h

2.      Bio-psycho-społeczne aspekty funkcjonowania osób starszych – 4 h

3.      Wstęp do anatomii – 4 h

4.      Proces starzenia się organizmu – 2 h

5.      Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby starszej – 2 h

6.      Opieka i pielęgnacja osób starszych – 5 h

7.      Choroby wieku podeszłego – 5 h

8.      Przebieg schorzeń u pacjentów w podeszłym wieku – 4 h

9.      Zasady prawidłowego żywienia osób starszych i chorych – 4 h

10.  Terapia i aktywizacja osób starszych – 4 h

11.  I pomoc przed medyczna – 2 h

12.  Opieka nad umierającymi i postawa wobec śmierci – 2 h

 

Kurs języka angielskiego dla Seniorów (40h)

1.     Zagadnienia gramatyczno-leksykalne (20 h)

·         rodzajniki określone i nieokreślone

·         rzeczowniki regularne i nieregularne

·          rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

·         liczba mnoga rzeczownika

·         czasowniki to have, to be

·         wyrażenie there is/there are

·         czas teraźniejszy Present Simple

·         czasowniki zwrotne

·         przymiotniki i ich stopniowanie (stopień równy i wyższy)

·         przysłówki częstotliwości never, always

·         wyrażenie how much/how many

·         wyrażenie I’d like to

·         czasowniki modalne can, can’t, could, couldn’t

·         określniki any, some, a lot, much, many

·         tryb rozkazujący (nakazy i zakazy)

·         forma to be going to

·         czas przeszły Simple Past

·         czas Present Continuous

·         spójniki and, but, because

 

2.     Zagadnienia tematyczne (20 h)

·         przedstawienie się (imię i nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania, telefon, mail, wiek, zawód, stan cywilny, itp.)

·         powitanie, pożegnanie

·         rodzina, wygląd, cechy charakteru

·         dom, pokój, przedmioty

·         charakteryzowanie kraju, miasta, atrakcji turystycznych

·         miejsca publiczne, środki transportu

·         jedzenie, zakupy

·         miesiące, dni tygodnia, daty, godziny

·         czynności codzienne

·         czas wolny, zainteresowania

·         spotkania towarzyskie, zaproszenia, rozmowy telefoniczne

·         stan zdrowia, samopoczucie, części ciała

·         pogoda

·         ubranie

·         kolory