Projekty zrealizowane

PROJEKT „E – NOWE KWALIFIKACJE NOWA SZANSA DLA MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY”
realizowany w okresie od 04.04.2005 do 31.05.2005 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2 B „Perspektywy dla młodzieży”

Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

PROJEKT „E – FIRMA”
realizowany w okresie od 16.12.2006 do 31.05.2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”
Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

E – WEJHER – ELEKTRONICZNY URZĄD/ FIRMA
realizowany w okresie od 01.04.2006 do 30.09.2006 w ramach ZPORR Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
Priorytet II  ZPORR: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

PROJEKT „E – NOWE KWALIFIKACJE NOWA SZANSA DLA MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY”
realizowany w okresie od 04.04.2005 do 31.05.2005
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.2 B „Perspektywy dla młodzieży”

Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

E – FIRMA – II EDYCJA SPO RZL 2.3 a
realizowany w okresie od 06.10.2006 do 31.07.2007 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”
Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości