Szkolenia EFS

Projekty zrealizowane

SPO RZL 2004 -2006, Działanie 1.2 b 
Tytuł projektu: „E – WEJHER - NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ DLA MŁODZIEŻY 
NA RYNKU PRACY” 

SPO RZL 2004-2006, Działanie 2.3 a 
Tytuł projektu: „E – FIRMA” 

ZPORR 2004 -2006, Działanie 2.1 
Tytuł projektu: „E- WEJHER- ELEKTRONICZNY URZĄD/FIRMA” 

SPO RZL 2004-2006, Działanie 2.3 a 
Tytuł projektu: „E – FIRMA – II EDYCJA” 

PO KL 2007- 2013, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 
Tytuł projektu: „E-WEJHER” – NOWA SZANSA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW POWIATU WEJHEROWSKIEGO POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

PO KL 2007- 2013, Działanie 6.2 – partner projektu 
Tytuł projektu: „45 PLUS RÓWNI W BIZNESIE" 

PO KL 2007- 2013, Działanie 6.2 – partner projektu 

Tytuł projektu: "RÓWNE SZANSE NA SWÓJ BIZNES" 

Projekty w trakcie realizacji
_brak projektów

Projekty zrealizowane

PROJEKT „E – NOWE KWALIFIKACJE NOWA SZANSA DLA MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY” realizowany w okresie od 04.04.2005 do 31.05.2005 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 B „Perspektywy dla...

Projekty w trakcie realizacji

Aktualnie brak projektów w trakcie realizacji.