Praca dla trenerów

 


Poszukujemy wykładowców/trenerów/instruktorów praktycznej nauki zawodu do współpracy w zakresie organizowanych przez naszą firmę szkoleń. Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail biuro@ok-kursy.pl

Informujemy że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych.

W nadesłanej przez Panią/Pana aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: 


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez O.K. Ośrodek Kursów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."