Rozwój osobisty


  • Warsztaty psychologiczne
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Doradztwo zawodowe
  • Autoprezentacja, komunikacja interpersonalna
  • Trening  autoprezentacji z poprawą wizerunku
  • Stylizacja i wizaż
  • Aktywizacja zawodowa i techniki poszukiwania pracy
  • Radzenie sobie ze stresem