Rozwój osobisty


  • Doradztwo zawodowe
  • Autoprezentacja, komunikacja interpersonalna
  • Stylizacja i wizaż
  • Aktywizacja zawodowa i techniki poszukiwania pracy
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Asertywność
  • Zarządzanie czasem
  • Negocjacje handlowe