Kadrowo - Księgowe

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  • Prowadzenie Komputerowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Obsługa programu PŁATNIK
  • Kurs kadrowo - księgowy
  • Samodzielny księgowy
  • Kadry i płace

_____________________________________________________________________________________________________________________________