Handlowo - biurowe


  • Pracownik administracyjno - biurowy
  • Profesjonalna sekretarka/ asystentka
  • Nowoczesny handlowiec (narzędzia wykorzystywane w pracy handlowca, nowoczesne techniki sprzedaży i obsługa klienta)
  • Sprzedawca 
  • Obsługa kas fiskalnych
  • Obsługa programu magazynowo – handlowego
  • ABC Przedsiębiorczości, zakładanie własnej firmy