Dla opiekunów

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – program zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych  (dostępny moduł  językowy i praktyka zawodowa)

_____________________________________________________________________________________________________________________________