Dla opiekunów

 


 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun osób zależnych
 • Pomoc nauczyciela przedszkola
 • Zajęcia z zakresu fizjoterapii z opieka nad osobami starszymi
 • Język niemiecki dla opiekunów osób starszych
 • Język angielski dla opiekunów osób starszych
 • Sanitariusz szpitalny
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna