Nasze certyfikaty i uprawnienia


•  Certyfikat jakości usług ISO 9001:2015;

•  Certyfikat Pracodawców Pomorza;

•  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie;

•  Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
   nr 2.22/00016/2004;

•  Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Województwo
   Pomorskie;

•  Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.06.2018 r. (decyzja nr 30/2018);

•  Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 03.04.2012 r. (decyzja nr 7/2012);

•  Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11.03.2011 r. (decyzja nr 7/2011);

•  Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 05.12.2008 r. (decyzja nr 38/2008);

  Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 24.03.2015r. w zakresie szkoleń z pomp ciepła
   nr OZE-A/06/00026/15;

•  Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 18.06.2015r. w zakresie szkoleń z systemów fotowoltaicznych
   nr OZE-A/06/00037/15
;

•  Zatwierdzone programy szkoleń: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym i opiekun dzienny oraz szkolenia
   uzupełniające (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 2/2018 z dn. 21.03.2018).