Bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców

 UWAGA – BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!

dla pracowników i pracodawców 

finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do kontaktu

 

 

Darmowe szkolenia dla swoich pracowników Finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Pomagamy w wykorzystaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

W 2016 roku istnieje możliwość sfinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeżeli wpisuje się ono w priorytety wydatkowania przedmiotowych środków ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżący rok, do których należy:

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

• wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. „Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia…”

 

UWAGA!!! PUP Wejherowo będzie przyjmował wnioski pracodawców dotyczące niniejszej formy wsparcia od 1 lutego 2016 roku.

W czym pomagamy?

o    pomagamy określić potrzeby szkoleniowe

o    organizujemy profesjonalne szkolenia

o    pomagamy w załatwianiu formalności

o    pomagamy w skompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji

zapraszamy do kontaktu:

58 672-24-39,

kom. 501135108,

mail:szkolenia@ok-kursy.pl