Bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców - KFS

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

– zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do kontaktu

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80% a mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.

Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników czyli na  szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.

W jakiej wysokości  można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:      

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia składa wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Zakres informacji, kryteria oceny wniosków mogą być różne, bo każdy powiatowy urząd pracy może ustalić dodatkowe wymogi i kryteria.


Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania do naszych szkoleń i kursów.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszym kursem lub szkoleniem i nas o tym poinformują zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby stosowne dofinansowanie Państwo otrzymali.

 czym pomagamy?

o    pomagamy określić potrzeby szkoleniowe

o    organizujemy profesjonalne szkolenia

o    pomagamy w załatwianiu formalności

o    pomagamy w skompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji, zgodnie z wymogami Państwa urzędu pracy.

Do Państwa będzie należało jedynie podpisanie kompletu dokumentów i dostarczenie ich do Waszego urzędu pracy.

Jeżeli chcecie Państwo, żebyśmy pomogli w uzyskaniu dofinansowania prosimy o zgłoszenie mailem na adres: szkolenia@ok-kursy.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu, nazwy instytucji (firmy), adresu oraz wskazanie pod jaki powiatowy urząd pracy Państwo podlegacie a także podania ilości zatrudnionych pracowników oraz wskazanie kursu lub szkolenia, którym są Państwo zainteresowani.


Zachęcamy do korzystania z naszych szkoleń

 

kontakt:

58 672-24-39,

kom. 501135108,

mail:szkolenia@ok-kursy.pl